U bent hier

Werkwijze

Betonspecie wordt door middel van een betonpomp gestort, vlak geharkt en verdicht. Het wordt beton door middel van een trilplaat naverdicht worden en vervolgens gladgespaand om een zo vlak mogelijk resultaat te krijgen.

Hoe wordt een vloer monolitisch afgewerkt?

Het maken van een monolietvloer bestaat, afhankelijk van de uitvoering, uit diverse onderdelen. 

 • Storten van beton
 • Voorschuren
 • Eventueel instrooien slijtlaag
  bij toepassing van staalvezel wordt dit zeker geadviseerd)
 • Inschuren 
 • Naschuren
  (met ride-on schijven machines) 
 • Pleisteren 
 • Eventueel nabehandeling door plaatsing van een dampremmende laag of een curing compound 

Storten

Het storten wordt uitgevoerd door een vakbekwame stortploeg De betonspecie wordt door middel van een betonpomp getransporteerd naar de exacte stortplaats. Ter plaatse wordt de beton handmatig vlak geharkt en met een HF-trilnaald verdicht.

Een maatvoerder zal door middel van een laser de juiste betonhoogte continu controleren. Nadat de betonhoogte door hem is gecontroleerd en goed bevonden zal het beton door middel van een trilplaat (duoscreed met eronder een plaat van 2,5 m1) naverdicht worden.

Tevens zal op de dwarsrichting van de gemaakte banen de eventuele rillen met een handspaan (1,30 m1) worden weggespaand. Zodoende wordt een zo vlak mogelijk resultaat verkregen. 

Instrooien met slijtlaag

Met het afwerken van de betonvloer wordt begonnen nadat het eventuele bleading-water(cementwater) is verdampt of verwijderd. Het strooimateriaal wordt opgebracht nadat het vloeroppervlak is voorgeschuurd. Het strooimateriaal wordt in 2 ton's silo's aangevoerd en doormiddel van een menger aardvochtig gemaakt.

Op basis van de slijtvastheid van het vloeroppervlak, worden monolitisch afgewerkte betonvloeren ingedeeld in klassen, dit is weergegeven in onderstaande tabel:
Klasse I: 1,0 mm
Klasse II: 1,5 mm
Klasse III: 2,0 mm
Klasse IV: geen eis
 

Afwerken en nabehandelen

Nadat het strooimateriaal is ingeschuurd wordt het vloeroppervlak nageschuurd met ride-on schijven machines, totdat het oppervlak zo fijngeschuurd is dat kan worden aangevangen met het pleisteren. Ook wordt veel aandacht besteed aan het netjes afwerken van de kanten. Het pleisteren wordt uitgevoerd met ride-on pleistermachines totdat een glad en glimmend oppervlak ontstaat.

Het nabehandelen van de vloer vindt plaats door het af te dekken met een dampremmende folie of door toepassing van een curing compound. Na afwerking zijn er 4-7 dagen nodig voordat de vloer belast mag worden. Ook deze tijdsduur wordt vooral bepaald door de klimatologische omstandigheden.

Onze opdrachtgevers